maandag 4 oktober 2010

Lego

Ik heb er even over nagedacht, en heb misschien wel de oplossing voor het probleem van het kraakverbod. Zoals ik het begrepen heb, zijn er een flink aantal krakers in Rotterdam die dankzij het kraakverbod op straat komen te staan. Gedurende het debat tijdens de laatste editie van De Unie Late Night op donderdag 2 september jl. werd al duidelijk dat dit gegeven als een kwalijke zaak wordt bevonden. Want waar moeten al deze krakers heen? Zijn er woningen beschikbaar? Wat doet de gemeente er aan?

Welnu, de gemeente hoeft slechts een stuk grond ter beschikking te stellen om huisvesting op te plaatsen. Want dankzij de nieuwe sponsor Lego City kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en eisen van de krakers. Door het ten tonele voeren van deze bouwstenen kan er voor alle partijen gebouwd worden aan een productieve, vreedzame en saamhorige toekomst. Want zoals tijdens diezelfde avond van De Unie Late Night werd ook duidelijk dat tussen die krakers ook mensen zitten die wél iets kunnen en willen bereiken. Studenten bouwkunde, geneeskunde, bedrijfskunde en zelfs kunstenaars worden de dupe van deze maatregelen.

Echter, dankzij Lego City kunnen de handen ineen geslagen worden om een nieuw bestaan op te bouwen! Het is goed voor de gemeente, omdat onbenutte ruimte in de stad kan worden gebruikt. Het is goed voor Lego omdat zij middels deze wijze hun marktaandeel kunnen vergroten en hun positie verstevigen na het verlies van het octrooi op de bouwsteentjes. Het is goed voor de krakers omdat zij niet alleen huisvesting ontvangen, maar het ook naar eigen inzicht kunnen inrichten. En het is goed voor iedereen vanwege het jeugdsentiment en de verbroedering. Samen bouwen aan de toekomst, samen sterk en samen spelen. Een ultieme stimulering van de creativiteit, beleef je eigen Utopie!

M.S.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten